فیلم GI Joe x Transformers رسما توسط پارامونت تایید شد

فیلم GI Joe x Transformers رسما توسط پارامونت تایید شد

منبع: https://news.hisstank.com/2024/04/11/g-i-joe-x-transformers-movie-officially-confirmed-by-paramount-87096

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با