ارقام طبقه بندی شده GI Joe خود را با سیستم تسلیحات مدولار Marauder Gun Runners آماده کنید

منبع: https://news.hisstank.com/2024/05/02/gear-up-your-g-i-joe-cl،ified-figures-with-marauder-gun-runners-modular-weapons-system-84336

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با